close
تبلیغات در اینترنت
100 حدیث از امام رضا
loading...

ܓܨ ❤❤ شمس الشموس ❤❤ܓܨ

  1.مؤمن ، مؤمن واقعی نيست ، مگر آن که سه خصلت در او باشد : سنتی  ازپروردگارش و سنتی از پيامبرش و سنتی از امامش . اما سنت پروردگارش ،پوشاندن راز خود است ، اما سنت پيغمبرش ، مدارا و نرم رفتاری با مردم است ،اما سنت امامش صبر کردن در زمان تنگدستی و پريشان حالی است اصول کافی ، ج 3 ، ص (339)  به ادامه مطلب مراجعه فرماييد  2.پنهان کننده کار نيک ( پاداشش ) برابر هفتاد حسنه است و آشکار کننده کار بد سرافکنده است ، و پنهان کننده کار بد آمرزيده است اصول کافی ، ج 4 ، ص (160)    …

100 حدیث از امام رضا

مهدي بيك محمدي بازدید : 77 پنج شنبه 3 / 9 نظرات ()

  1.مؤمن ، مؤمن واقعی نيست ، مگر آن که سه خصلت در او باشد : سنتی  ازپروردگارش و سنتی از پيامبرش و سنتی از امامش . اما سنت پروردگارش ،پوشاندن راز خود است ، اما سنت پيغمبرش ، مدارا و نرم رفتاری با مردم است ،اما سنت امامش صبر کردن در زمان تنگدستی و پريشان حالی است

اصول کافی ، ج 3 ، ص (339)


 به ادامه مطلب مراجعه فرماييد

 

2.پنهان کننده کار نيک ( پاداشش ) برابر هفتاد حسنه است و آشکار کننده

کار بد سرافکنده است ، و پنهان کننده کار بد آمرزيده است

اصول کافی ، ج 4 ، ص (160)

 

 

3.از اخلاق پيامبران ، نظافت و پاکيزگی است .

تحف العقول ، ص (466)

 

 

4.امين به تو خيانت نکرده ( و نمي کند ) و ليکن ( تو ) خائن را امين تصور

نمودی

تحف العقول ، ص (466)

 

 

5.برادر بزرگتر به منزله پدر است

 

 

6.دوست هرکس عقل او ، و دشمنش جهل اوست

تحف العقول ، ص (467)

 

 

7.دوستی با مردم ، نيمی از عقل است .

تحف العقول ، ص (467)

 

 

8.به درستی که خداوند ، سر و صدا و تلف کردن مال و پر خواهشی را دوست

ندارد

تحف العقول ، ص (467)

 

 

9.عقل شخص مسلمان تمام نيست ، مگر اين که ده خصلت را دارا باشد : از اواميد خير باشد ، از بدی او در امان باشند ، خير اندک ديگری را بسيار شمارد ،خير بسيار خود را اندک شمارد ، هرچه حاجت از او خواهند دلتنگ نشود ، در عمرخود از دانش طلبی  خسته نشود ، فقر در راه خدايش از توانگری محبوبتر باشد ،خواری در راه خدايش از عزت با دشمنش محبوبتر باشد ، گمنامی را از پرنامی خواهانتر باشد . سپس فرمود : دهمی چيست و چيست دهمی ! به او گفته شد :چيست ؟ فرمود : احدی  را ننگرد جز اين که بگويد او از من بهتر و پرهيزگارتر

است

تحف العقول ، ص (467)

 

 

10.از امام رضا ( ع ) سؤال شد : سفله کيست ؟ فرمود : آن که چيزی دارد که

از ( ياد ) خدا بازش دارد

تحف العقول ، ص (466)

 

 

11.ايمان يک درجه بالاتر از اسلام است ، و تقوا يک درجه بالاتر از ايمان

است ، و به فرزند آدم چيزی بالاتر از يقين داده نشده است

تحف العقول ، ص (469)

 

 

12.اطعام و ميهمانی کردن برای ازدواج از سنت است

تحف العقول ، ص (469)

 

 

13پيوند خويشاوندی را برقرار کنيد گرچه با جرعه آبی باشد ، و بهترين پيوندخويشاوندی ، خودداری از آزار خويشاوندان است

تحف العقول ، ص (469)

 

 

14.حضرت رضا ( ع ) هميشه به اصحاب خود مي فرمود : بر شما باد به اسلحه پيامبران ، گفته شد : اسلحه پيامبران چيست ؟ فرمود : دعا

اصول کافی ، ج 4 ، ص (214)

 

 

 15.از نشانه های دين فهمی  ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حکمت است . خاموشی و سکوت ، دوستی آور و راهنمای هر کار خيری است

تحف العقول ، ص (469)

 

 

16.زمانی بر مردم خواهد آمد که در آن عافيت ده جزء است ، که نه جزء آن در کناره گيری از مردم ، و يک جزء آن در خاموشی است

تحف العقول ، ص (470)

 

 

17.از امام رضا ( ع ) از حقيقت توکل سؤال شد . فرمود : اين که جز خدا از کسی نترسی

تحف العقول ، ص (469)

 

 

18.به راستی که بدترين مردم کسی است که ياري اش را ( از مردم ) باز دارد و تنها بخورد و زير دستش را بزند

تحف العقول ، ص (472)

 

 

19.بخيل را آسايشی  نيست ، و حسود را خوشی و لذتی نيست ، و زمامدار را  وفايی نيست ، و دروغگو را مروت و مردانگی نيست

تحف العقول ، ص (473)

 

 

20.کسی دست کسی را نمي بوسد ، زيرا بوسيدن دست او مانند نماز خواندن براي اوست

تحف العقول ، ص (473)

 

 

21.به خداوند خوشبين باش ، زيرا هرکه به خدا خوشبين باشد ، خدا با گمان خوش او همراه است ، و هرکه به رزق و روزی اندک خشنود باشد ، خداوند به کردار اندک او خشنود باشد ، و هرکه به اندک از روزی حلال خشنود باشد ، بارش سبک و خانواده اش در نعمت باشد و خداوند او را به درد دنيا و دوايش بينا سازد و او را از دنيا به سلامت به دار السلام بهشت رساند

تحف العقول ، ص (472)

 

 

22.ايمان چهار رکن است : توکل بر خدا ، رضا به قضای خدا ، تسليم به امر خدا ، واگذاشتن کار به خدا

تحف العقول ، ص (469)

 

 

23.از امام رضا درباره بهترين بندگان سؤال شد . فرمود : آنان هرگاه نيکي کنند خوشحال شوند ، و هرگاه بدی کنند آمرزش خواهند ، و هرگاه عطا شوند شکر گزارند ، و هرگاه بلا بينند صبر کنند ، و هرگاه خشم کنند . درگذرند

تحف العقول ، ص (469)

 

 

24.کسی که فقير مسلمانی  را ملاقات نمايد و بر خلاف سلام کردنش بر اغنيا بر او سلام کند ، در روز قيامت در حالی خدا را ملاقات نمايد که بر او خشمگين باشد

عيون اخبار الرضا ، ج 2 ، ص (52)

 

 

25.از حضرت امام رضا ( ع ) درباره خوشی دنيا سؤال شد . فرمود : وسعت منزل و زيادی دوستان

بحار الانوار ، ج 76، ص (152)

 

 

26.زمانی که حاکمان دروغ بگويند ، باران نبارد و چون زمامدار ستم ورزد ، دولت ، خوار گردد ، و اگر زکات اموال داده نشود چهار پاپان از بين روند

(بحار الانوار ، ج 73، ص (373)

 

 

27.هر کس اندوه و مشکلی  را از مؤمنی برطرف نمايد ، خداوند در روز قيامت اندوه را از قلبش برطرف سازد

اصول کافی ، ج 3 ، ص (268)

 

 

28.بعد از انجام واجبات ، کاری بهتر از ايجاد خوشحالی برای مؤمن ، نزد خداوند بزرگ نيست

بحار الانوار ، ج 78، ص (347)

 

 

29.بر شما باد به ميانه روی  در فقر و ثروت ، و نيکی کردن چه کم و چه زياد ، زيرا خداوند متعال در روز قيامت يک نصفه خرما را چنان بزرگ نمايد که مانند کوه احد باشد

بحار الانوار ، ج 78، ص (346)

 

 

30.به ديدن يکديگر رويد تا يکديگر را دوست داشته باشيد و دست يکديگر را بفشاريد و به هم خشم نگيريد

بحار الانوار ، ج 78، ص (347)

 

 

31.بر شما باد راز پوشی در کارهاتان در امور دين و دنيا . روايت شده که " افشاگری کفر است " و روايت شده " کسی که افشای اسرار مي کند با قاتل شريک است " و روايت شده که " هرچه از دشمن پنهان مي داری ، دوست تو هم بر آن آگاهی  نيابد "

بحار الانوار ، ج 78، ص (347)

 

 

32.آدمی نمي تواند از گردابهای گرفتاری با پيمان شکنی رهايی يابد ، و از چنگال عقوبت رهايی ندارد کسی که با حيله به ستمگری مي پردازد

بحار الانوار ، ج 78، ص (349)

 

 

33.با سلطان و زمامدار با ترس و احتياطهمراهی کن ، و با دوست با تواضع ،و با دشمن با احتياط، و با مردم با روی خوش

بحار الانوار ، ج 78، ص (356)

 

 

34.هر کس به رزق و روزی  کم از خدا راضی باشد ، خداوند از عمل کم او راضي باشد

بحار الانوار ، ج 78، ص (356)

 

 

35.عقل ، عطيه و بخششی است از جانب خدا ، و ادب داشتن ، تحمل يک مشقت است ، و هر کس با زحمت ادب را نگهدارد ، قادر بر آن مي شود ، اما هر که به زحمت بخواهد عقل را به دست آورد جز بر جهل او افزوده نمي شود

بحار الانوار ، ج 78، ص (342)

 

 

36.به راستی کسی که در پی افزايش رزق و روزی است تا با آن خانواده خود را اداره کند ، پاداشش از مجاهد در راه خدا بيشتر است

بحار الانوار ، ج 78، ص (339)

 

 

37.پنج چيز است که در هر کس نباشد اميد چيزی از دنيا و آخرت به او نداشته باش : کسی که در نهادش اعتماد نبينی ، و کسی که در سرشتش کرم نيابی ، و کسی که در خلق و خوي اش استواری نبينی ، و کسی که در نفسش نجابت نيابی ، و) کسی که از خدايش ترسناک نباشد

تحف العقول ، ص (470)

 

 

38.هرگز دو گروه با هم روبه رو نمي شوند ، مگر اين که نصرت و پيروزی با گروهي است که عفو و بخشش بيشتری داشته باشد

تحف العقول ، ص (470)

 

 

39.مبادا اعمال نيک و تلاش در عبادت را به اتکای دوستی آل محمد ( ع ) رها کنيد ، و مبادا دوستی  آل محمد ( ع ) و تسليم برای آنان را به اتکای عبادت از دست بدهيد ، زيرا هيچ کدام از اين دو به تنهايی پذيرفته نمي شود

بحار الانوار ، ج 78، ص (347)

 

 

40.عبادت پر روزه داشتن و نماز خواندن نيست ، و همانا عبادت پر انديشه کردن در امر خداست

تحف العقول ، ص (466)

 

 

41.کسی که نعمت دارد بايد که بر عيالش در هزينه وسعت بخشد

تحف العقول ، ص (466)

 

 

42.هرچه زيادی است نياز به سخن زيادی هم دارد

تحف العقول ، ص (466)

 

 

43.کمک تو به ناتوان بهتر از صدقه دادن است

تحف العقول ، ص (470)

 

 

44.به آن حضرت گفته شد : چگونه صبح کردی ؟ فرمود : با عمر کاسته ، و کردار ثبت شده ، و مرگ بر گردن ما و دوزخ دنبال ما است ، و ندانيم با ما چه شود

تحف العقول ، ص (470)

 

 

45.سخاوتمند از طعام مردم بخورد تا از طعامش بخورند ، و بخيل از طعام مردم نخورد تا از طعامش نخورند

تحف العقول ، ص (470)

 

 

46.ما خاندانی باشيم که وعده خود را وام دانيم چنانچه رسول خدا ( ص ) کرد

تحف العقول ، ص (470)

 

 

47.هيچ بنده به حقيقت کمال ايمان نرسد تا سه خصلتش باشد : بينايی در  دين ، و اندازه داری در معيشت ، و صبر بر بلاها

تحف العقول ، ص (471)

 

 

48.به ابی هاشم داود بن قاسم جعفری فرمود : ای داود ما را بر شما به خاطر  رسول خدا ( ص ) حقی است ، و شما را هم بر ما حقی است ، هر که حق ما را شناخت رعايت او بايد ، و هر که حق ما را نشناخت حقی ندارد

تحف العقول ، ص (471)

 

 

49.با نعمتها خوش همسايه باشيد ، که گريز پايند ، و از مردمی دور نشوند که باز آيند

تحف العقول ، ص (472)

 

 

50.ابن سکيت به آن حضرت گفت : امروزه حجت بر مردم چيست ؟ در پاسخ .فرمود : همان عقل است که به وسيله آن شناخته مي شود آن که راستگو است از طرف خدا و از او باور مي کند ، و آن که دروغگو است و او را دروغ مي شمارد ، ابن سکيت گفت : به خدا اين است پاسخ

تحف العقول ، ص (473)

 

 

51.هرکس آفريدگار را به آفريده هايش تشبيه کند ، مشرک است و هرکس به خداوند چيزی نسبت دهد که خدا خود از آن نهی کرده است کافر است

وسائل الشيعة ، ج 18، ص (557)

 

 

52.ايمان انجام واجبات و دوری از محرمات است ، ايمان عقيده به دل و اقرار به زبان و کردار با اعضاء تن است

تحف العقول ، ص (444)

 

 

53.ريان از امام رضا عليه السلام پرسيد : نظرتان راجع به قرآن چيست ؟ امام فرمود : قرآن سخن خداست ، فقط از قرآن هدايت بجوييد و سراغ چيز ديگر نرويد که گمراه مي شويد

بحار الانوار ، ج 92، ص (117)

 

 

54.امام رضا ( ع ) در ضمن تجليل از قرآن و اعجاز آن فرمودند : قرآن ريسمان .محکم و بهترين راه به بهشت است ، قرآن انسان را از دوزخ نجات مي دهد ، قرآن به مرور زمان کهنه نمي شود ، سخنی هميشه تازه است زيرا برای زمان خاصی تنظيم نشده است ، قرآن راهنمای  همه انسانها و حجت بر آنهاست ، هيچ اشکال و ايرادی  به قرآن راه پيدا نمي کند ، قرآن از جانب خداوند حکيم فرود آمده است

بحار الانوار ، ج 92، ص (14)

 

 

55.سليمان جعفری  از امام رضا ( ع ) پرسيد : نظرتان درباره کار کردن براي دولت چيست ؟ امام فرمود : ای سليمان هرگونه همکاری با حکومت ( ظالم و غاصب ) به منزله کفر به خداست . نگاه کردن به چنين دولتمردانی گناه کبيره است و آدمی را مستحق دوزخ مي نمايد

بحار الانوار ، ج 75، ص (374)

 

 

56.عبدالسلام هروی مي گويد : از امام رضا ( ع ) شنيدم مي فرمود : خدا رحمت کند کسی را که آرمان ما را زنده کند . گفتم : چگونه اين کار را بکند ؟ فرمود : آموزشهای ما را ياد بگيرد و به مردم بياموزد

وسائل الشيعة ، ج 18، ص (102)

 

 

57.هرکس از خود حساب بکشد سود مي برد و هرکس از خود غافل شود زيان مي بيند ، و هرکس ( از آينده اش ) بيم داشته باشد به ايمنی دست مي يابد ، و هرکس از حوادث دنيا عبرت بگيرد بينش پيدا مي کند ، و هرکس بينش پيدا کند مسائل را مي فهمد و هرکس مسائل را بفهمد عالم است

بحار الانوار ، ج 78، ص (352)

 

 

58.عجب درجاتی دارد : يکی  اين که کردار بد بنده در نظرش خوش جلوه کند و آن را خوب بداند و پندارد کار خوبی کرده . يکی اين که بنده ای به خدا ايمان آورد و منت بر خدا نهد با اين که خدا را به او منت است در اين باره

تحف العقول ، ص (468)

 

 

ا59.گر بهشت و جهنمی  هم در کار نبود باز لازم بود به خاطر لطف و احسان خداوند مردم مظيع او باشند و نافرمانی نکنند

بحار الانوار ، ج 71، ص (174)

 

 

60.خداوند سه چيز را به سه چيز ديگر مربوطکرده است و به طور جداگانه نمي پذيرد . نماز را با زکات ذکر کرده است ، هرکس نماز بخواند و زکات ندهد نمازش پذيرفته نيست . نيز شکر خود و شکر از والدين را با هم ذکر کرده است . از اين رو هرکس از والدين خود قدردانی نکند از خدا قدردانی نکرده است . نيز در قرآن سفارش به تقوا و سفارش به ارحام در کنار هم آمده است . بنابراين اگر کسی به خويشاوندانش رسيدگی و احسان ننمايد ، با تقوا محسوب نمي شود

عيون اخبار الرضا ، ج 1 ، ص (258)

 

 

61.از حرص و حسادت بپرهيز که اين دو ، امتهای گذشته را نابود کرد ، و بخيل نباش که هيچ مؤمن و آزاده ای به آفت بخل مبتلا نمي شود . بخل مغاير با ايمان است

بحار الانوار ، ج 78، ص (346)

 

 

62.احسان و اطعام به مردم ، و دادرسی از ستمديده ، و رسيدگی به حاجتمندان از بالاترين صفات پسنديده است

بحار الانوار ، ج 78، ص (357)

 

 

63.با مشروب خوار همنشينی و سلام و عليک نکن

بحار الانوار ، ج 66، ص (491)

 

 

64.صدقه بده هرچند کم باشد ، زيرا هر کار کوچکی که صادقانه برای خدا انجام   شود بزرگ است

وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص (87)

 

 

65.توبه کار به منزله کسی است که گناهی نکرده است

بحار الانوار ، ج 6 ، ص (21)

 

 

66.بهترين مال آن است که صرف حفظ آبرو شود 

بحار الانوار ، ج 78، ص (352)

 

 

67.بهترين تعقل خودشناسی است 

بحار الانوار ، ج 78، ص (352)

 

 

68.راستی امامت زمام دين و نظام مسلمين و صلاح دنيا و عزت مؤمنان است ، امام بنياد اسلام نامی ( افزون شو ) و فرع برازنده آن است ، بوسيله امام نماز و زکات و روزه و حج و جهاد درست مي شوند و خراج و صدقات فراوان مي گردند و حدود و احکام اجراء مي شوند و مرز و نواحی محفوظ مي ماند

(تحف العقول ، ص (462)

 

 

69.به خدا خوش گمان باشيد ، زيرا خدای عزوجل مي فرمايد : من نزد گمان بنده مؤمن خويشم ، اگر گمان او خوب است ، رفتار من خوب و اگر بد است ، رفتار من هم بد باشد

اصول کافی ، ج 3 ، ص (116)

 

 

70.مرد عابد نباشد ، جز آن که خويشتن دار باشد ، و چون مردی که در بني اسرائيل خود را به عبادت وامي داشت ، تا پيش از آن ده سال خاموشی نمي گزيد ، عابد محسوب نمي شد

اصول کافی ، ج 3 ، ص (172)

 

 

71.تواضع اين است که به مردم دهی آنچه را مي خواهی به تو دهند

اصول کافی ، ج 3 ، ص (189)

 

 

72.عيسی بن مريم صلوات الله عليه به حواريين گفت : ای بنی اسرائيل ! بر   آنچه از دنيا از دست شما رفت افسوس مخوريد ، چنانکه اهل دنيا چون به دنيای  خود رسند ، بر دين از دست داده خود افسوس نخورند

اصول کافی ، ج 3 ، ص (205)

 

 

73.کسی که جز به روزی زياد قناعت نکند ، جز عمل بسيار بسش نباشد ، و هرکه   روزی اندک کفايتش کند ، عمل کند هم کافيش باشد

اصول کافی ، ج 3 ، ص (207)

 

 

74.گاهی ، مردی که سه سال از عمرش باقی مانده صله رحم مي کند و خدا عمرش را 30سال قرار مي دهد و خدا هرچه خواهد مي کند

اصول کافی ، ج 3 ، ص (221)

 

 

75.معمر بن خلاد گويد : به امام رضا ( ع ) عرض کردم : هرگاه پدر و مادرم مذهب حق را نشناسند دعايشان کنم ؟ فرمود : برای آنها دعا کن و از جانب آنها صدقه بده ، و اگر زنده باشند و مذهب حق را نشناسند با آنها مدارا کن ، زيرا رسول خدا ( ص ) فرمود : خدا مرا به رحمت فرستاده نه به بي مهری و نافرمانی

اصول کافی ، ج 3 ، ص (232)

 

 

76.هرکس به مؤمنی  گشايشی دهد ، خدا روز قيامت دلش را گشايش دهد . .

اصول کافی ، ج 3 ، ص (286)

 

 

77.خدای عزوجل به يکی از پيغمبران وحی فرمود که : هرگاه اطاعت شوم راضي گردم و چون راضی شوم برکت دهم و برکت من بي پايان است ، هرگاه نافرمانی شوم خشم گيرم و چون خشم گيرم لعنت کنم و لعنت من تا هفت پشت برسد

اصول کافی ، ج 3 ، ص (377)

 

 

78.هرگاه مردم به گناهان بي سابقه روی آورند به بلاهای بي سابقه گرفتار

اصول کافی ، ج 3 ، ص (377)

 

 

79.مردم از کسی که با صراحت و صادقانه با آنها رفتار کند خوششان نمي آيد

بحار الانوار ، ج 78، ص (357)

 

 

80.عده ای به دنبال ثروت هستند ولی به آن نمي رسند و عده ای به آن رسيده اند ولی قرار نمي گيرند و بيشتر مي طلبند

بحار الانوار ، ج 78، ص (349)

 

 

81.وقتی آشکارا حرف حق مي شنويد خشمگين نشويد

بحار الانوار ، ج 78، ص (347)

 

 

82.حريصانه به دنبال قضای حاجت حاجتمندان باشيد ، هيچ عملی بعد از واجبات بالاتر از شاد کردن مسلمان نيست

بحار الانوار ، ج 78، ص (347)

 

 

83.نادان ، دوستانش را به زحمت مي اندازد

بحار الانوار ، ج 78، ص (352)

 

84.مسلمان اگر شاد يا خشمگين شود از مسير حق منحرف نمي شود ، و اگر بر دشمن مسلط شود بيشتر از حقش مطالبه نمي کند

بحار الانوار ، ج 78، ص (352)

 

 

85.فقط دو گروه راه قناعت پيش مي گيرند : عبادت کنندگانی که در پی پاداش آخرتند يا بزرگ منشانی که تحمل درخواست از مردمان پست را ندارند

بحار الانوار ، ج 78، ص (357)

 

 

86.مرگ ، آفت آمال و آرزوهاست ، و لطف و احسان به مردم تا ابد براي انسان باقی مي ماند

بحار الانوار ، ج 78، ص (357)

 

 

87.عاقل ، احسان به مردم را غنيمت مي شمارد ، و شخص توانا بايد فرصت را غنيمت شمارد و الا موقعيت از دست مي رود

بحار الانوار ، ج 78، ص (357)

 

 

88.خسيس بودن آبروی انسان را از بين مي برد

بحار الانوار ، ج 78، ص (357)

 

 

89.قلب انسان حالت خستگی و نشاطدارد ، وقتی در حال نشاطاست مسائل را خوب مي فهمد و وقتی  خسته است کند ذهن مي شود ، بنابراين وقتی نشاطدارد آنرا به کار بگيريد و وقتی خسته است آن را به حال خود بگذاريد

بحار الانوار ، ج 78، ص (357)

 

 

90.هر هدفی را از راه آن تعقيب کنيد . هرکس اهدافش را از راه طبيعي   تعقيب کند به لغزش دچار نمي شود و بر فرض که بلغزد چاره جويی برايش ممکن است

بحار الانوار ، ج 78، ص (356)

 

 

91.بهترين مال آن است که خرج آبرو و حيثيت انسان شود

بحار الانوار ، ج 78، ص (355)

 

 

92.خود را با کار مداوم خسته نکنيد و برای خود تفريح و تنوع قرار دهيد ولي از کاری که در آن اسراف باشد يا شما را در اجتماع سبک کند پرهيز کنيد

بحار الانوار ، ج 78، ص (346)

 

 

93.تواضع و فروتنی  مراتبی دارد ، مرتبه ای از آن اين است که انسان موقعيت خود را بشناسد و بيش از آنچه شايستگی آن را دارد از کسی متوقع نباشد و با مردم به گونه ای معاشرت و رفتار نمايد که دوست دارد با او آنگونه رفتار شود و اگر کسی به او بدی نمود در مقابل خوبی کند ، خشم خود را فرو خورد و گذشت پيشه کند و اهل احسان و نيکی باشد

بحار الانوار ، ج 78، ص (355)

 

 

94.بايد لطف و احسان قابل اعتنا باشد . نبايد چيز کم ارزشی را صدقه دهيم   ( در زمانی که عموم مردم تمکن نسبی دارند نبايد به خرما دادن بسنده کرد . )

بحار الانوار ، ج 78، ص (354)

 

 

95.کسی که محاسن و امتيازات زيادی داشته باشد مردم از او تعريف مي کنند ، و به تعريف خود نياز پيدا نمي کند

بحار الانوار ، ج 78، ص (353)

 

 

96.هرکس به راهنمايی  تو اعتنايی نکرد نگران مباش حوادث روزگار او را ادب خواهد کرد

بحار الانوار ، ج 78، ص (353)

 

 

97.کسی که در پوشش نصيحت به تو از ديگری بدگويی مي کند ، به عاقبت بدي گرفتار خواهد شد

بحار الانوار ، ج 78، ص (353)

 

 

98.هيچ چيزی زيانبارتر از خودپسندی نيست

بحار الانوار ، ج 78، ص (348)

 

 

99.برنامه آموزش دين داشته باشيد در غير اين صورت باديه نشين و نادان محسوب مي شويد

بحار الانوار ، ج 78، ص (346)

 

 

100.از فقر انديشه مکن که خسيس خواهی شد ، و در فکر عمر دراز  مباش که باعث حرص به ماديات است .

 


 

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
سلام دوستان به اين وبلاگ خوش امديد . اميدوارم مطالب برايتان سودمند باشد.
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 34
 • کل نظرات : 3
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 3
 • آی پی دیروز : 1
 • بازدید امروز : 63
 • باردید دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 69
 • بازدید ماه : 94
 • بازدید سال : 815
 • بازدید کلی : 14,422